Smlouva o zájezdu

PROVENCE – KRÁLOVSKOU FRANCIÍ

Pokud přihlašujete více osob na tento zájezd, zadávejte jejich nacionále po jednom a postupně je odesílejte. Formulářová pole charakterizující parametry zájezdu zůstanou pro další osobu vyplněna.

Nyní vyberte termín a zadejte údaje do formuláře pod popisem zájezdu.

Číslo záj. Termín Cena Odjezd
132-01 5.6. – 14.6.15 9 390,- A, B, C
132-02 4.9. – 13.9. 9 690,- A


  Sleva 55+: 400 Kč/os.

Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové, C též ze Znojma a Brna.

1. den – Odpoledne odjezd z ČR.
2. den – Dopoledne krátká prohlídka bývalého papežského města AVIGNON (UNESCO) proslaveného Papežským palácem a opěvovaným mostem sv. Benezeta. Odpoledne příjezd na ubytování.
3. den – Celý den volno, koupání.
4. den – Celodenní výlet: ARLES (UNESCO) - římský amfiteátr, katedrála St. Trophine a hlavně působiště Vincenta van Gogha. Zastávka u opevněného benediktinského kláštera MONTMAJOUR. LES BAUX DE PROVENCE - opevněné hradní sídlo pánů z Beaux s unikátně dochovanou středověkou vesničkou pod hradem. Hrad TARASCON. Večer návrat.
5. den – Volno, pobyt u moře, koupání. Fakultativně celodenní výlet do historického pyrenejského města CARCASSONNE (UNESCO), které je proslulé svým unikátně dochovaným opevněním. Při cestě zastávka u jednoho z největších cisterciáckých klášterů v Evropě - kláštera FONTFROIDE nedaleko Narbonne. Nocleh.
6. den – Celodenní výlet: dopoledne zastávka ve městě NIMES - prohlídka římského amfiteátru, chrámu Maison Carrée, věže Tour Magne. AIGUES MORTES - opevněné historické město z doby Ludvíka IX. Přírodní rezervace CAMARGUE (laguny, plameňáci, divocí bílí koně). Nocleh.
7. den – Celodenní výlet do jedinečné krasové oblasti jižní Francie: LA COUVERTOIRADE – opevněné středověké městečko s templářským hradem. Návštěva městečka ROQUEFORT, centra výroby proslulého francouzského sýra. ST-GUILHEM-LE-DESERT – významné opatství, malebné kamenné městečko zasazené v kaňonu mezi skalisky. KAŇON ŘEKY HERAULT, kde se průzračná modrozelená voda zařezává do vápencových skal. Koupání při ústí Ďáblovy soutěsky. Zájemci mohou navštívit jeskyni CLAMOUSE s nádhernou „aragonitovou výzdobou“. Nocleh.
8. den – Volno, pobyt u moře, koupání. Nocleh.
9. den – Dopoledne odjezd. Prohlídka MARSEILLES - katedrála Notre Dame, starý přístav, volno, možnost výletu na ostrov IF. Večer pokračování v cestě.
10. den – Návrat do ČR odpoledne.

Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autokarem, 7x nocleh v chatkách s možností samostatného vaření (dvoulůžkové ložnice), služby průvodce, pobytovou taxu.

Fakultativně: 5x večeře - 2500 Kč/os., výlet Carcassonne, Fontfroide - 350 Kč/os.

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
Email:
Číslo pasu:
Datum narození:

Uplatňuji slevu:

Místo nástupu:

Stravování (uveďte, jen pokud je v zájezdu možnost výběru):
 bez jídla    snídaně   večeře    polopenze    plná penze
 
Ubytování (druh, kategorie, vybavení, skladba pokoje):
Další služby (pojištění, příplatek za bungalovy, vízum...):
Poznámky: