NÁRODNÍ PARKY A MOŘE ŘECKA

Poznávací zájezd s turistikou do utajené části severního Řecka, do divokého a neschůdného kraje Zagoria, do míst, kde leží ty největší poklady řeckých hor. Túra kaňonem Vikos a výstup na planinu Astraka jsou jedny z nejúžasnějších treků, které řecké hory nabízejí. Slavná věštírna v Dodoni, nezapomenutelné kláštery Meteora, koupání v Egejském moři a na závěr možnost výstupu na nejvyšší horu Řecka - bájný Olymp. Cestou do Řecka a zpět navštívíme dvě vyhlášené vinařské oblasti - Negotino v Makedonii a Melnik v Bulharsku, budeme tak mít jedinečnou příležitost ochutnat a porovnat vynikající makedonská, řecká a bulharská vína.

31.5.-10.6.15    rec 1150   11 290 Kč Pro členy ČSOP, AOPK, ČIŽP, ČSO, ČBS, KCHŽ, Teraspolu 10 590 Kč

1. den: odjezd z ČR v dopoledních hodinách, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Makedonie.
2. den: příjezd do slunné makedonské vinařské oblasti NEGOTINO. Možnost exkurze do vinařské továrny s ochutnávkou makedonského vína. Nocleh v Negotinu u kláštera (za příplatek možnost ubytování v klášteře).
3. den: ráno přejezd do Řecka, krátká prohlídka SOLUNĚ. Odpoledne návštěva městečka EDESSA s nádhernými vodopády (70 m) a vodními mlýny. V podvečer KASTORIA, bývalé třetí nejvýznamnější město byzantského císařství (díky svým 74 kostelům s freskami) ležící na břehu stejnojmenného jezera, ubytování pod střechou.
4. den: dvoudenní přechod v pohoří PINDOS. Odpoledne vyrazíme na pěší túru divokým kaňonem řeky AOOS ke klášteru STOMIO s úžasnou vyhlídkou do soutěsky z jeho terasy. Nocleh na úpatí horského masivu GAMILA (2497 M). Druhá skupina se vrátí od kláštera na nocleh na tábořišti (2x na stejném místě) nedaleko horského městečka Konitsy.
5. den: ráno pokračujeme v celodenní túře rozeklaným vápencovým masivem kolem horských jezer na vrchol ASTRAKA (2 436 m) v oblasti TYMFI s možností občerstvení v horské chatě Gamila, odpoledne prohlídka kamenných vesniček MIKRO a MEGALO PAPINGO a posléze sestup do údolí. Druhá skupina po prohlídce obou kamenných vesniček vystoupí na krasovou planinu ASTRAKA pod stejnojmenným vrcholem a v druhé části dne se vrátí zpět na tábořiště.
6. den: přejezd do NP VIKOS - ZAGOROHORIE - přechod nejkrásnějšího kaňonu Balkánu Vikos se stejnojmennou horskou vesničkou a kamennými mosty na říčce Vikos bude jistě nezapomenutelným zážitkem. Později odpoledne prohlídka další typické zagorské vesničky s kamennými domy MONODENDRI, alternativně monumentální vyhlídka OXYA do dvou kaňonů, přejezd na ubytování do městského kempu u jezera Pamvotis v Ioannině.
7. den: ráno odjezd do DODONI, návštěva nejstarší řecké věštírny s dobře zachovalým amfiteátrem, turecký ráz města IOANNINA s pevností nechvalně proslulého Aliho Paši. Odpoledne přejezd pohoří Pindos do oblasti klášterů Meteora, večerní atmosféra městečka KALAMBAKA. Nocleh v kempu pod kláštery.
8. den: METEORA - procházka mezi kláštery, návštěva 1-2 z nich. Přejezd do oblasti OLYMPSKÉ RIVIÉRY, odpolední relaxace a koupání, nocleh v kempu u moře, 2 noci na stejném místě.
9. den: brzy ráno celodenní túra na „Diův trůn“, na posvátné místo a nejvyšší horu Řecka - OLYMP. Pro nejzdatnější se nabízí zdolání nejvyššího vrcholu MYTIKAS (2 917 m) nebo SKOLIO (2 911 m), pro méně zdatné možnost výstupu k turistické chatě Spilios Agapitos, nocleh v kempu u moře.
10. den: ráno přejezd do Bulharska, MELNIK - centrum vyhlášené vinařské oblasti, prohlídka zemních pyramid, večer vinné sklípky a restaurace s balkánskými lahůdkami za příjemné ceny. Ve večerních hodinách odjezd z Bulharska.
11. den: přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko do ČR, návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně připojištění storna zájezdu, dopravu klimatizovaným autobusem (4 700 km), 1x turistickou ubytovnu, 4x ubytování v kempu a 3x na tábořištích ve vlastních stanech a s vlastním stravováním, vedoucí zájezdu, informační materiály.
Cena nezahrnuje: stravu, vstupné (cca 65 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Nástupní místa: Praha, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Břeclav, Bratislava.

 

>> Objednej zájezd


NÁŠ TIP:

Vypravte se na poznávací zájezdy, při kterých můžete navštívit nejkrásnější místa Itálie. Určitě doporučujeme zájezdy do Neapolského zálivu i severní Itálie, zájezdy do Toskánska nebo do Apulie. Nemohou chybět zájezdy do Říma. Nezklamou Vás zájezdy na Sardinii. Nemohou chybět i poznávací zájezdy do Itálie, které zahrnují i zájezdy na Sicílii s jejími jedinečnými památkami na starověkou i středověkou pohnutou historii.


Za přírodou po Evropě a Africe

Dunajská delta na lodích i suchou nohou
Národní parky a historie středního Španělska aneb za supy, orly a dropy
Ptáci severního Německa
NÁRODNÍ PARKY A MOŘE ŘECKA
Za půlnočním sluncem...Příroda Švédska, Norska a Finska