ANGLIE, WALES, SKOTSKO

Tento zájezd nabízí zajímavý průřez Velkou Británií. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré Anglie (Londýn, York, Chester, Salisbury aj.), hrady ve Walesu, přírodně lákavé oblasti (národní park Snowdonia, jezerní oblast Lake District, skotské hory, jezero Loch Ness, magické kamenné monolity Stonehenge aj.), ani zajímavá skotská města včetně jednoho z nejkrásnějších měst Evropy Edinburghu.

Číslo záj. Termín Cena Odjezd
221-01 27.6. – 5.7.15 13 690,- A
221-02 11.7. – 19.7. 13 990,- A
221-03 8.8. – 16.8. 13 990,- A, B

Odjezd: A odjezd též z Plzně, B též z Pardubic, Hradce Králové.

1. den – Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
2. den – Prohlídka LONDÝNA – Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey (UNESCO), Trafalgar Square, Hyde Park aj. Nocleh v hotelu.
3. den – YORK – působivé historické město. Impozantní katedrála, kostel archanděla Michaela, zajímavé ulice se středověkými domy. Zastávka u HADRIÁNOVA VALU – památka na římskou vládu na ostrově. Příjezd do Skotska.
4. den – Okruh po skotské vrchovině. Zastávka v pohádkové vesničce LUSS ležící na břehu jednoho z nejkrásnějších jezer Skotska LOCH LOMOND. Průjezd pohořím Grampian a přes vřesoviště RANNOCH MOOR a fascinujícím údolím GLEN COE s krásnými přírodními scenériemi, krátká procházka. Přes turistické středisko FORT WILLIAM ležící na břehu mořského zálivu do SPEAN BRIDGE – pěkné pohledy na zelená údolí, skalnaté vrcholy a nejvyšší horu Skotska BEN NEVIS. Ruiny hradu URQUHART, ze kterého je nádherný rozhled na jezero LOCH NESS.
5. den – EDINBURGH (UNESCO) – metropole Skotska považovaná za jedno z nejkrásněji položených měst. Dominantní hrad, katedrála, Princess Street aj. Návštěva středověkého městečka s hradem STIRLING.
6. den – Zastávka v GRETNA GREEN, vesnička s kovárnou proslulou pořádáním skotských svateb. Návštěva přírodně zajímavé jezerní oblasti LAKE DISTRICT. Turistické středisko KESWICK se zajímavými zelenými domy je položeno na břehu nejkrásnějšího jezera oblasti Derwenwater. Vyhlídková jízda podél největšího jezera Windermere. Večerní LIVERPOOL (UNESCO) – návštěva míst spojených se skupinou Beatles (Penny Lane, Strawberry Fields, Cavern Club).
7. den – Návštěva národního parku SNOWDONIA s krásnými jezery a nejvyšší horou Walesu Snowdon. Hrad CAERNARFON patřící k nejlépe dochovaným hradům v Evropě, na kterém byl roku 1969 korunován princ Charles Princem z Walesu. CONWY – městečko, ve kterém zaujmou docho¬vané hradby, malé rybářské domky a především mohutný hrad postavený králem Eduardem I. CHESTER – jedno z nejzachovalejších historických měst v Anglii.
8. den – STONEHENGE (UNESCO) – prehistorická kamenná svatyně. SALISBURY – městečko se světoznámou katedrálou. Zastávka v městečku BRIGHTON – mezinárodní přímořské lázně s exotickou budovou Královského pavilonu. Trajekt na pevninu.
9. den – KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) – devítihodinová prohlídka města – románská bazilika sv. Martina, gotická katedrála, římská věž z 1. stol. n.l. a další významné památky. Příjezd do ČR v pozdních večerních až ranních hod.

Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, přejezd La Manche, 6x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím).

Fakultativně: 6x snídaně - 1 050 Kč/os.

 

>> Objednej zájezd


Poznávací zájezdy s ubytováním

ANGLIE, WALES, SKOTSKO
PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO
TURECKÉ ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
STŘEDOVĚKÁ ROMANTICKÁ UMBRIE + FLORENCIE
ŘECKO – OKRUH S KOUPÁNÍM NA PELOPONÉSU
PROVENCE – KRÁLOVSKOU FRANCIÍ
MALEBNÁ BRETAŇ A NORMANDIE
MALÝ OKRUH POBALTÍM
MALÝ OKRUH POBALTÍM + Helsinky
NORSKO – VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH
PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES
LONDÝN A OKOLÍ
ŘÍM, FLORENCIE, TIVOLI