Dunajská delta na lodích i suchou nohou

Oblast Dunajské delty je unikátním přírodním společenstvím, v roce 93 byla vyhlášena biosférickou rezervací pod patronátem UNESCA. Z celkové plochy 4 152 km leží 3 446 km na území Rumunska /82%/, zbytek se nachází na Ukrajině. K Deltě patří i několik velkých jezer s brakickou vodou na jižním pobřeží. Bylo zde zaznamenáno 325 druhů ptáků, 156 druhů ryb, mnoho druhů plazů a obojživelníků. Oblast je zajímavá i výskytem savců /vydra, norek, kočka divoká/ a mnoha bezobratlými živočichy. Díky rozmanitosti biotopů se zde můžeme setkat i s jedinečnou flórou.
Program je tematicky rozdělen pro dvě skupiny zájemců.
Skupina A: chráněné oblasti v jižní části Delty, NP v pohoří Macin a pahorky Bestepe, rezervace Histria a Babadag.
Skupina B: putování na nafukovacích kánoích po kanálech Delty.

28.04. - 09.05.2015    dun 0230   8 980 Kč
Pro členy ČBS, ČSO, AOPK, ČIŽP, KCHŽ, TSP Praha, ČSOP a jejich rodinné přísl. 8 380 Kč

1.den: odjezd v ranních hodinách z ČR. Nonstop přejezd do Rumunska,
2.den: nocleh v kempu u Braily /velké město na levém břehu Dunaje, dříve prosperující přístav/.
3.den: Braila, nákupy na tržnici. Trajekt přes Dunaj /Braila-Smirdan/.

Skupina B: jižně od města nalodění na kanoe na Svatojiřském ramenu a putování po kanálech Delty. Odjezd z vesnice Nufaru a odbočení do proraženého kanálu Litcov. Průjezd mezi jezery do rezervace Caraorman. Přejezd okolo mrtvých doků mezi jezery Puiu a Rosu, přesun do skrytého kanálu Tataru, průzkum zarostlých jezírek a plavba na soutok kanálů /spojovací s ramenem Sulina a Sf. Gheorghe/. Po spojovacím kanálu přesun na dunu k mezipásu směrem k moři. Prohlídka slaných močálů a buše, dlouhá písečná pláž. Okolo močálů a mělčin ke Sf.Gheorghe. Přírodovědná /především ornitologická/ pozorování. Z nejzajímavějších druhů uvádíme alespoň výběr – volavka popelavá, bílá, stříbřitá, rusovlasá, červená, 3 druhy racků, lednáček, kvakoš, vlha pestrá, mandelík, bukač, chřástal, rákosníci, 2 druhy pelikána, orel mořský, orlovec řiční, ibis, břehule, čápi, 2 druhy kormorána, bouřňáci, husy, husice, bahňáci /bekasina, kulík, jespák, břehouš, pisila, vodouš/, jeřáb, kachny /poláci, morčáci, hoholi/ a mnoho dalších.
Po této trase noclehy ve volné přírodě. Dojezd do Sfintu Gheorghe na pobřeží Černého moře, 10.den návrat trajektem ráno do Mahmudie, setkání s autobusem.

Skupina A: Národní park v pohoří Macin. Přírodovědná exkurze a lehká turistika v „Čekankových
horách.“ Půvabné pohoříčko s nadmořskou výškou 300-450 m n.m., které se táhne od
severozápadu na jihovýchod. Nádherná příroda, daleké výhledy na okolní rovinatou krajinu.
Bohatá lokalita na plazy. Desítky druhů ptáků.
Volné tábořiště na úpatí Macinu.
4.den: dopoledne přírodovědná exkurze v pohoří Macin. Tulcea, živé přístavní město, nazývané Brána
Delty, nákupy, mapy. Dojezd do Murighiolu, kemp. Podvečerní a večerní přírodovědná vycházka.
5.den: Murighiol. Fakultativně vyjížďka na lodičkách na jezera Delty (fascinující ptačí svět - pelikáni, ibisi, lednáčci, bukači, volavky, dudci, mandelící, racci, rybáci, kachny…, podle období porosty leknínů a stulíků). Odpoledne výlet na pahorky Bestepe (příroda, lehká turistika, výhledy na Deltu). Kemp.

6.den: vyhlídková jízda rumunským venkovem mezi jezery a bažinami, cestou ornitologické pozorování. „Turecké“ městečko Babadag (prohlídka mešity, nákupy), přírodovědná vycházka v lese jižně od města. Kemp.
7.den: celodenní exkurze v lese u Babadagu – kavylové louky, prosluněné paseky, proslulá entomologická lokalita, zajímavé druhy plazů /želvy, krátkonožky, různé druhy užovek, zmije růžkatá/, na své si přijdou i botanici a ornitologové. Histria. Kemp.
8.den: Histria. Areál antického města a muzeum. Jedna z nejzajímavějších rezervací Delty na břehu jezera Sinoe. Desítky vzácných druhů ptáků i mnoha jiných živočišných druhů. Kolonie pelikánů bílých o cca 300 jedincích, je možno zastihnout i pelikány kadeřavé, pisily, tenkozobce, různé druhy volavek, kolpíky, husy, husice… Přírodovědná vycházka, jezero s brakickou vodou, v níž se mísí mořská i sladkovodní fauna. Kemp.
9.den: Histria. Podle stavu vody na lokalitě dokončení exkurze. Pevnost Heraclea u vesnice Enisala, výhledy na jezera, přírodovědná vycházka v podhradí, bažiny /volavky/ i stepní lokalita /kolonie syslů a vlh pestrých/. Návrat do Murighiolu. Kemp.
10.den: setkání se skupinou B, zastávka v Tulce, Muzeum Dunajské delty, trajekt přes Dunaj, odjezd zpět.
11.den: termální lázně ve východním Maďarsku, koupání v bazénech s vyhřívanou vodou. Pro zájemce možnost individuální exkurze do Hortobágy puzsty. Noční přejezd.
12.den: příjezd v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, kempy, trajekty, poplatky za vstup do Delty, komplexní pojištění včetně připojištění storna, průvodce, pojištění CK proti úpadku, informační materiály. Pro skupinu B půjčení nafukovacích kánoí a pádel, navíc trajekt Sf.Gheorghe – Mahmudia, ale pouze 1 kemp. Záloha 3 500 Kč.
Nezahrnuje: pojištění lodí, fakultativní vyjížďku na lodičkách v Murighiolu.

Noclehy: ve vlastních stanech v kempech /7x/ balkánského typu a úrovně,1x přírodní tábořiště. Skupina B 1x kemp, v Deltě ve volné přírodě na březích a ostrůvcích.
Nástupní místa: Pardubice, Hr.Králové, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava.

 

>> Objednej zájezd


Za přírodou po Evropě a Africe

Dunajská delta na lodích i suchou nohou
Národní parky a historie středního Španělska aneb za supy, orly a dropy
Ptáci severního Německa
NÁRODNÍ PARKY A MOŘE ŘECKA
Za půlnočním sluncem...Příroda Švédska, Norska a Finska