ŠPANĚLSKO, FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA - prodloužená varianta

Pro letošní sezónu jsme pro Vás připravili velmi zajímavý kombinovaný zájezd, kde se můžete rekreovat jak na plážích Francouzské Riviéry, tak na španělském pobřeží Costa Maresme. Zároveň poznáte atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam budou směřovat naše výlety. Španělská Costa Maresme tvoří začátek Costa Dorada, tj. Zlatého pobřeží, které se tak nazývá pro své dlouhé písečné pláže. U zájezdů je ubytování ve Španělsku v hotelu systému Fortuna (tj. **/*** hotel na pobřeží Costa Brava nebo Costa Maresme).

Číslo záj. Termín Cena Odjezd
137-01 *4.9. – 15.9.15 13 290,- A, B


Odjezdy: A odjezd též z Plzně, B odjezd též z Pardubic, Hradce Králové, C odjezd též z Brna.

1. den – Odjezd z Prahy v poledních hodinách.
2. den – Pobyt u moře.
3. den – MONTSERRAT – horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jde o jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. BARCELONA (UNESCO) – metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně velké množství staveb slavného španělského architekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.).
4. den – Pobyt u moře.
5. den - BLANES – návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé čistotou pláže (modrá vlajka EU), právem nazývané „perlou pobřeží“. Prohlídka městečka a hradeb bývalé pevnosti z 12. století, možnost koupání.
6. den - Pobyt u moře.
7. den – GERONA – malebné historické město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého města. FIGUERES – návštěva muzea Salvatora Dalího. BESALÚ – malé historické městečko ve vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou známé svým kamenným středověkým opevněným mostem.
8. den – Pobyt u moře.
9. den – Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE – největší francouzský středomořský přístav s dlouhou historií již od dob římského osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre Dame de la Garde.
10. den – ST. TROPEZ – jedna z hlavních turistických atrakcí Riviéry. Jeho krásu objevily významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S.G. Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot následovala vlna turistů, kteří přijíždějí do tohoto malebného místa. Možnost koupání. PORT GRIMAUD – unikátní lagunové městečko, které je protknuto množstvím vodních toků. Romantické městečko RAMATUELLE.
11. den – NICE – město s romantickou starou částí i palmovou Anglickou promenádou. MONACO – MONTE CARLO – krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.
12. den – Příjezd v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, 7x ubytování v hotelu ve Španělsku (2lůžk. pokoje s přísl.), 7x polopenzi, 2x ubyt. v hotelu ve Francii (2lůžk. pokoje s přísl.).
Fakultativně: 5x oběd ve Španělsku: 500 Kč/pobyt, 2x snídaně ve Francii: 360 Kč/os.

 

>> Objednej zájezd


Pobyty u moře s výlety

NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY CHORVATSKA
ITÁLIE, NEAPOLSKÝ ZÁLIV
BÍLÉ ÚTESY POLOOSTROVA GARGANO A PAMÁTKY APULIE
ŠPANĚLSKO, FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
ŠPANĚLSKO, FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA - prodloužená varianta
ŠPANĚLSKO – okruh s pobytem v ANDALUSII