Etiopie

Pohodlné putování na jih džípy, na sever minivany. Etiopie získala díky zatím nedotčenému a obtížně dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou starodávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami budeme projíždět úchvatnou přírodou s výhledem na nekončící horské scenérie a pozorovat divoká africká zvířata. Navštívíme i méně obvyklou destinaci Harar, kde se africký subsaharský živel prolíná s arabským a kde dodnes probíhá pradávný rituál krmení divokých hyen.

11.03.2015 - 29.03.2015 | 19 dní Cena: 59 990 Kč


28.11.2015 - 16.12.2015 | 19 dní Cena: 59 990 Kč09.03.2016 - 27.03.2016 | 19 dní Cena: 59 990 Kč

1.-2. den odlet z Prahy do Addis Abeby - první seznámení s městem zvaným „Nová květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kostrou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis)
3. den najatými džípy se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit obvykle s výhledem na pelikány, jedno z jezer Velké příkopové propadliny – Langano, možnost si zaplavat v alkalické vodě jezera, zastávka v Shashemene, někdejším slavném centru rastafariánů, byť jamajská kultura se již rozplynula v etiopském živlu, nocleh v Awasa, na pobřeží stejnojmenného jezera, s možností večerního pozorování vodních ptáků
4.-5. den vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, silné žaludky mohou ochutnat domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, v případě dobrého stavu cesty (v tomto období zatím vždy bez problémů) navštívíme i ves Gesergio poblíž impozantního erozního útvaru zvaného New York, připomínajícího mrakodrapy, přejezd do údolí řeky Omo (UNESCO), do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěšenými v korunách akácií, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak alespoň vyřezanými ze dřeva jako odznak dospělosti, večerní návštěva tržnice, NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, v případě dostatku času v podvečer návštěva kvalitního etnografického muzea v Jince
6.-7. den vydáme se hlouběji do údolí řeky Omo, projedeme centra zdejších kultur přes Key Afar až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamerů, podle dne v týdnu zastavíme v té z vesnic, kde bude zrovna probíhat pestrobarevný trh, na tržištích setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním odění i líčení, večer v Turmi nejlépe „individuální exkurze“ do chýší zdejších Hamerů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů, šance na noční tance u ohňů i obřady, přesun na sever nás zavede podle sjízdnosti prašným pist do oblasti obývané národem Arborů nebo alternativně Tsemay, zastávka ve vesnici, návrat do Arba Minch
8.-9. den výlet loďkou na jezero Chamo v NP Nechisar - frkání hrochů i plavba kolem „Krokodýlího trhu“, údajně největšího shromaždiště zubatých ještěrů v celé Africe, krokodýli se „sžili“ i s kolonií pelikánů, domorodí rybáři na chatrných vorech loví ryby přímo ve vodách plných až šestimetrových monster, výjezd do hor do vesničky kmene Dorze, zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, úchvatné výhledy na jezera a savanu Bridge Of God (Boží most) se nám naskytnou odsud i z večerního Arba Minch, zastávka u záhadných kamenných stél Tiya, připomínajících megalitické památky Bretaně a Británie, ukončení „jižního okruhu“ v Addis Abebě, individuální pokračování v prohlídce metropole
10. den časně ráno odjedeme pronajatým mikrobusem na „památkářský okruh“ starou Habeší, dlouhý přejezd nám zpříjemní cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny s velkými džbány z pálené hlíny na zádech, nocleh na břehu jezera Tana
11. den výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, některé z klášterů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky, všechny však mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k prohlídce staleté fresky, umně zdobené kříže, bible s krásnými iluminacemi a ilustracemi, psané na kůžích, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, procházka kolem impozantních vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat - mocná scenérie bouřících vod, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci, přechod portugalského mostu ze 17. stol. i domorodý přívoz
12. den Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, přezdívka „africký Kamelot“ je docela výstižná, podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se v ní sice vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středověkých hradů, navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, bude čas zajet i do blízké vesničky Wolleka, sídlu Falašů, etiopských Židů, i když se dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suvenýry
13.-14. den napříč impozantními masivy pohoří Lasta přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří, Bet Giyorgis
15.-17. den jako bychom změnili zemi i kontinent, přes Awash, někdejší zastávku na slavné železnici Addis Abbeba - Djibouti se přesuneme na „divoký východ“ Etiopie do města Harar (UNESCO), plného mešit a doteků arabské historie, navštívíme staleté brány městského opevnění i muzeum v domě, kde pravděpodobně bydlel a hledal inspiraci legendární francouzský „prokletý básník“ Arthur Rimbaud, též možnost návštěvy paláce s muzeem, kde trávil dětství císař Haile Selassie či pražírny kávy, sídla šejků, s velkou pravděpodobností se staneme také svědky pradávného večerního rituálu krmení hyen, kdy zasvěcený „hyení muž“ vstrčí maso přímo do tlamy divoké šelmě
18.-19. den odpoledne příjezd do Addis Abeby - nákupy suvenýrů, individuální dokončení prohlídky města, dle zájmu buď svérázný trh Merkato, kde prý lze koupit vše od kalašnikova po velblouda, nebo například Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, poslední místní speciality v hospůdkách, poslední kávové obřady, odlet a návrat do ČR
Členění programu do dnů je pouze orientační, vzhledem k obtížnějším „africkým“ podmínkám a nepředvídatelným událostem může dojít k prohození jednotlivých bodů programu, máme však časovou rezervu, abychom stihli navštívit všechny uvedené lokality

Cena zahrnuje:
letenku a let. taxy, dopravu (džípy na jižním okruhu a minibus k památkám severní a východní Etiopie, MHD a taxi v Addis Abebě), plavbu na jezerech Tana a Chamo, přívoz přes Modrý Nil, ubytování (17x turist. hotely, na jihu může být ubytování jednoduššího typu, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo, průvodce, místní průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko
Cena nezahrnuje:
vízum - 20 USD (na letišti)

 

>> Objednej zájezd


Letecké poznávací

Barma
Etiopie
Kuba
KYRGYZSTÁN-UZBEKISTÁN
Mexiko
Mongolsko
NEPÁL PRO KAŽDÉHO
PERU
SRÍ LANKA
STŘEDNÍ AMERIKA
THAJSKO (KAMBODŽA)
VIETNAM
VELKÝ OKRUH MAROKEM – letecky
ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO – velký okruh letecky
ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO – velký okruh letecky
PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO – cesta tam letecky
PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO – cesta zpět letecky