ŘECKO – OKRUH S KOUPÁNÍM NA PELOPONÉSU


Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží. Ubytování je zajištěno v letovisku Tolo, které pro své pláže s tyrkysovým mořem patří k nejvyhlášenějším v Řecku.

Číslo záj. Termín Cena Odjezd
150-01 1.7. – 12.7.15 14 990,- B, C
150-02 9.9. – 20.9. 14 990,- B


Sleva 55+: sleva 400 Kč v termínu 9.9. - 20.9.

Odjezdy: B odjezd též z Pardubic, HK, C též z Brna

1. den – Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
2. den – Dojezd na trajekt do Řecka.
3. den – Vylodění. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO) – v minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.
4. den – Návštěva věhlasných DELF (UNESCO). Apollónův chrám aj. Večer příjezd na ubytování do Tola.
5. den – Pobyt u moře.
6. den – ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství památek. Akropolis, Agora, Diův chrám aj.
7. den – Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy HYDRA a SPETSES (cca 35 Euro).
8. den – Archeologický areál KORINTU se zbytky chrámů (Apolónův chrám, Oktaviin chrám). MYKÉNY (UNESCO) – hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. EPIDAUROS (UNESCO) – posvátný okrsek boha lékařství Asklepia s největším divadlem v Řecku. NAVPLIO – malebné městečko pod pevností, s nádhernou polohou u Argolského zálivu.
9. den – Pobyt u moře.
10. den – OLYMPIA (UNESCO) – jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku. Dojezd na trajekt.
11. den – Jízda trajektem a Itálií.
12. den – Příjezd do Prahy v ranních nebo dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu luxusním autobusem, průvodce, trajekt Itálie – Řecko a zpět (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelích, 6x polopenzi, 1x snídani.

Fakultativní služby: 4lůžk. kabina na trajektu tam i zpět: 1 600 Kč/os. Kabiny je nutno hlásit již při přihlášení, 1/1 pokoj - 2250 Kč.

 

>> Objednej zájezd


Poznávací zájezdy s ubytováním

ANGLIE, WALES, SKOTSKO
PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO
TURECKÉ ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
STŘEDOVĚKÁ ROMANTICKÁ UMBRIE + FLORENCIE
ŘECKO – OKRUH S KOUPÁNÍM NA PELOPONÉSU
PROVENCE – KRÁLOVSKOU FRANCIÍ
MALEBNÁ BRETAŇ A NORMANDIE
MALÝ OKRUH POBALTÍM
MALÝ OKRUH POBALTÍM + Helsinky
NORSKO – VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH
PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES
LONDÝN A OKOLÍ
ŘÍM, FLORENCIE, TIVOLI