Vážení přátelé,

na začátku 25. sezóny Vám předkládáme naše zájezdy na rok 2015. Tištěný katalog nebudeme letos vydávat. Pokud se tedy rozhodnete pro účast na některé akci, přihlaste se přímo z těchto stránek.

V ceně naprosté většiny zájezdů je obsaženo komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a připojištění storna sjednané u Generali, a.s. U ostatních Vám ho rádi na požádání zajistíme. Bližší údaje o pojištění najdete ve všeobecných podmínkách smlouvy o zájezdu, plné znění je k nahlédnutí v CK Carabus. Pojistku pak obdržíte spolu s informačním dopisem před odjezdem. Pojištění proti úpadku naší CK je zajištěno stejně jako v minulých letech u pojišťovny Generali.

Pokud se pro některý ze zájezdů rozhodnete, postupujte následujícím způsobem.

JAK SE PŘIHLÁSIT
a) Přihlášku (smlouvu o zájezdu) najdete na našich stránkách www.carabus.cz u každého zájezdu. Tu vyplňte (pro každou osobu zvlášť) a zašlete nám ji. My vám ji obratem zašleme potvrzenou v písemné formě.
Po zaplacení zálohy na náš účet 2300694736/2010 jste zařazeni do zájezdu. Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol, který vám zašleme s potvrzenou smlouvou o zájezdu.

b) Vyžádejte si formulář přihlášky (smlouvy o zájezdu), ten vyplňte a zašlete nám ho poštou nebo naskenovaný. Další postup je stejný jako v bodě a).

Místo v zájezdu je možné i rezervovat na dobu 10 kalendářních dnů. Při výběru a objednávce zájezdu využijte SLEVY.


Do nového roku Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Pracovníci CK Carabus

 


Momentálně nenabízíme žádné LastMinute zájezdy.